Landsaftalen beskriver de principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg i landbrugsjord med henblik på at indgå en frivillig aftale.