Køge Egnens Renseanlæg Under Stormflod
Foto: KLAR Forsyning

I seneste høringssvar opfordrer DANVA til et tættere samarbejde mellem vandselskaber og kommuner i beredskabssager.

Hovedpunkterne i DANVAs seneste høringssvar omfatter behovet for obligatoriske dialogmøder mellem beredskabs- og forsyningsfolk, en klarere definition af sektoransvaret, og finansiering af assistance fra vandselskaber.

DANVA understreger herudover risikoen for vandforurening ved brug af brandhaner og anbefaler regelmæssig kontrol og vedligeholdelse.

Herudover opfordrer DANVA til en tydeligere beskrivelse af det beredskabsmæssige sektoransvar i vejledningen for at afklare forventninger og grænseflader til privatretligt organiserede vandselskaber.

DANVA understreger, at vandselskaberne ikke formelt er pålagt beredskabsmæssigt sektoransvar ifølge gældende lovgivning, og advarer mod potentielle økonomiske byrder og juridiske komplikationer, hvis denne forpligtelse blev overført til dem.