Lommeregner.jpg

Få indblik i de vigtigste ændringer og udfordringer for vandselskaberne.

En af de vigtige punkter, som DANVA har fremhævet i sit høringssvar til vejledningen, der var i høring frem til den 24. januar 2024, drejer sig om behovet for vejledning til vandselskaberne vedrørende indberetning af anlæg, der ved en fejl ikke er blevet indberettet i Pris- og levetidskataloget samt selskabets regulatoriske åbningsbalance.

Dette er blevet aktuelt for flere selskaber, da mange har opdateret deres anlægskartoteker i forbindelse med den regulatoriske benchmarking.

Problemet er, at manglende indberetninger betyder, at selskaberne ikke har historiske afskrivninger på de pågældende anlæg og dermed ikke har indtægter til at reinvestere i de ikke indberettede anlæg.

DANVA opfordrer til en opdatering af vejledningen for at adressere denne udfordring.

Finansielle omkostninger

I høringsversionen lægger Forsyningssekretariatet op til øgede krav i forhold til ansøgninger om dækning af finansielle omkostninger i forbindelse med tillæg.

DANVA udtrykker bekymring over, at de nye krav kan presse vandselskaberne til at optage dyrere lån, da fleksibiliteten reduceres.

Det er dog stadig uklart, hvad de præcise krav indebærer, og DANVA håber på en efterfølgende dialog med branchen for at løse eventuelle udfordringer.

Indberetning til benchmarking

DANVA opfordrer til større gennemsigtighed i vejledningen om, hvordan man skal indberette til benchmarkingen. Mange selskaber har haft svært ved at levere præcise oplysninger på visse kategorier i indberetningen, hvilket gør det hensigtsmæssigt at forbedre gennemsigtigheden på områder, hvor Forsyningssekretariatet ofte modtager spørgsmål.

Øvrige aktiver

Forsyningssekretariatet planlægger at indføre en væsentlighedsgrænse i forbindelse med ansøgninger om såkaldte "øvrige aktiver" i benchmarkingen.

Der er lagt op til en høj grænse på 1% af rammen, men det er uklart, om det er tilladt at akkumulere disse aktiver.

DANVA er bekymret over denne indførelse, især den høje grænse, da det kan gøre det mindre attraktivt at udvikle nye innovative løsninger.

Øvrige aktiver omfatter anlæg, der ikke er inkluderet i Pris- og levetidskataloget, og dårlig benchmarking af alternative anlægstyper kan potentielt hæmme udviklingen af nye teknologier og løsninger.

Disse ændringer og udfordringer i indberetningsprocessen er centrale for vandselskaberne i Danmark, da de påvirker deres økonomiske rammer og muligheder for innovation. Det er afgørende, at der opnås klarhed og dialog mellem Forsyningssekretariatet og branchen for at sikre en smidig indberetningsproces og en bæredygtig udvikling i vandsektoren.