Låsby

Følgegruppen har skabt en by af medspillere, de har fremkaldt engagement, de har taget ansvar og sikret effektiv dialog hele vejen gennem projektets faser.

Hvem nomineres?

Følgegruppen for klimaprojekt Låsby Søpark, repræsenteret ved formand for borgerforeningen, Mette Hoeck, kontaktop-lysninger følger.

Kort begrundelse for nomineringen:

Følgegruppen for Låsby Søpark er nomineret, fordi de har været det afgørende element for et af landets mest værdiskabende og langsigtede klimaprojekter. Følgegruppen har skabt en by af medspillere, de har fremkaldt engagement, de har taget ansvar og sikret effektiv dialog hele vejen gennem projektets faser. Den store Fonds- og medieinteresse bevidner et nyskabende projekt, der med intens borgerinvolvering har vendt en landsbys rekordstore klimaudfordring til en fælles vision at udvikle værdiskabende regnvandsoaser i byens centrum.

Mere uddybende begrundelse:

Følgegruppen for klimaprojekt Låsby Søpark er nomineret til DANVAs klimapris pga. sit ekstraordinære engagement og drive i projektet, som har været altafgørende for visionen, processen og de enestående resultater. Projekts forløb er forbilledligt for andre klimaprojekter, hvor intentionen er at skabe helhedsorienterede rekreative løsninger med langsigtet værdi i byer. Der er derfor udviklet en drejebog for klimaprojekter, som let kan tilpasses Forsyninger og Kommuner.

Låsby Søpark er ikke et klimaprojekt – det er en borgerdrevet værdiproces. Det er det, fordi regn ikke længere er hoved-fokus i klimaprojektet. Idéerne, processen, omtalen og resultatet er skabt af borgerne, faciliteret af en stærk følgegruppe i tæt samarbejde med forsyningen og kommunen. Følgegruppen har medvirket til, at et klimaproblem er vendt til mulighe-der, og at borgerne fra starten har været medspillere, gearet til at tænke i merværdi og oplevelsesrum frem for trafikale gener og omkostninger.

Følgegruppen har genereret den nødvendige dialog (bl.a. på sociale medier), sikret stor deltagelse, afværget modstand og skabt en unik platform for samskabelse. Resultat; over hunderede deltagere til hver borgerproces og knap 1000 idéer til det indledende idékatalog, som er grundstenen for de langsigtede løsninger, der i dag er under realisering i Låsby. Det er ikke uden grund, at flere fonde har investeret i Låsby Søpark, at processen har skabt mediebevågenhed, og at projektlederen agerer oplægsholder på foredrag om brugerdrevet innovation både i og uden for Danmark.

Følgegruppen har løftet konceptet ”Borgerinddragelse” til et helt nyt niveau. De har investeret timer og kræfter langt ud over det forventede med det resultat, at Låsby Søpark afspejler behov på tværs af generationer og interesser. Med klimaprojektet som byggesten, er der skabt et helhedsorienteret samlingssted. Låsby Søpark vil i fremtiden summe af liv, når området er udflugtsmål for det lokale plejecenter i de tidlige dagtimer, et udendørs klasselokale for eleverne på Låsby Skole, og en aktivitetshøjborg i fritiden, hvor foreninger og familier krydser hinanden.

Skanderborg forsyning og Følgegruppen har med dette klimaprojekt opdyrket et byfællesskab og skabt et fælles oplevel-sesrum i byen, som borgerne føler stolthed over og ansvar for – langt ud i fremtiden. I Låsby er regnen velkommen – faktisk helst så meget som muligt.