Hvem nomineres?

KlimaHaven, Regnvandshåndtering med liv og sjæl på Ældrecenter Skovgade

Kontaktperson:

Projektleder Christa Boisen

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
Christa.boisen@middelfart.dk
Direkte +45 8888 4797

Hvem nominerer?

Ældrecenter Skovgade

Centerleder Susanne Rønnow

Middelfart Kommune
Skovgade 64
5500 Middelfart
susanne.ronnowjensen@middelfart.dk
Direkte + 45 8888 4601

Kort begrundelse for nomineringen:

På Ældrecenter Skovgade har vi fået forvandlet en kedelig parkeringsplads til et blomstrende, duftende, le-vende uderum med plads til alle. Haven håndterer regnvand fra vores 11.000 m² store matrikel – og har for-andret hverdagen på Ældrecenter Skovgade for både beboere og ansatte. Derfor indstiller Ældrecenter Skovgade KlimaHaven til DANVA og Realdanias Klimapris 2017.

Mere uddybende begrundelse:

KlimaHaven, som vores grønne oase hedder, er en have til både glæde og gavn. Til glæde… for vores be-boere, naboer, børn og ansatte. På de solrige sommerdage nyder vi synet og duften af vores flotte blomster-flor. Og når regnen falder, kan vi høre regnen tromme på orangeriets tag og følge vandets vej til regnbede-ne, hvor det langsomt siver ned og forsvinder. Til gavn… ja faktisk for os alle. For haven er med til at nedsive regnvandet, som falder på vores 11.000 m² store matrikel, så det ikke belaster vores fælles kloaknet.

Vi er glade for haven – og stolte af den. Og vi vil rigtig gerne dele den med andre. Derfor er der i havens ind-retning tænkt på elementer, der inviterer naboer og kvarterets børnehaver og dagplejere inden for. På den måde er KlimaHaven et samlingssted, der åbner Ældrecenter Skovgade mod omverdenen.

Arbejdet med KlimaHaven er født ud af et behov for at håndtere klimaforandringerne i Middelfarts vestlige bydel. Altså et teknisk projekt, som skulle aflaste vores fælles kloak for de cirka 3.900 m³ vand, der falder på vores 4.000 m² tagflader og 2.000 m² befæstede arealer.

I stedet for at fagfolkene sad alene på kontoret og lavede beregninger, blev der åbnet for en proces, hvor beboerne på Ældrecenter Skovgade var omdrejningspunktet for udviklingen af havens løsninger.

Udviklingsarbejdet har involveret:

 • De frivillige i Ældrecenter Skovgades Centerråd
 • Kommunens sundhedsafdeling – både planlæggere og terapeuter
 • Plejemedarbejdere, teknisk servicemedarbejder og ledelse på centeret
 • Ældre og velfærd - teamleder administration og udvikling,
 • Pårørende
 • Plan og Byg - ingeniør
 • Natur og Miljø – ingeniør og naturvejledere
 • Teknik og Miljøforvaltnings sekretariat - projektledelse
 • Middelfart Spildevand
 • Middelfart Kommunes Entreprenørafdeling
 • Bonnerup Consult ApS

Anlægsfasen har også åbnet muligheder for nye samarbejder med følgende:

 • Middelfart Produktionsskole
 • Syddansk Erhvervsskole

Finansieringen af projektet er delt mellem det regnvandsbidrag, der går tilbage til kommunen
for afkobling af regnvand, og bidrag fra sponsorer og fonde.

En ny have – en ny hverdag på Ældrecenter Skovgade

Vi har netop fejret etårsdagen for indvielsen af KlimaHaven ved vores årlige sommerkomsammen. Så nu kan vi se, hvilken betydning KlimaHaven har fået for hverdagen på Ældrecenter Skovgade. Og det er ikke i små-tingsafdelingen. Vi havde store forventninger, da der blev taget første spadestik, men virkeligheden overgår dem faktisk.

 • Ældrecenter Skovgade er blevet åbnet for omverdenen. Haven besøges af dagplejere, børnehaver og naboer, og det bringer liv ind i vores hverdag. Både for de beboere, der selv bruger haven aktivt, og for de, der betragter livet i KlimaHaven fra lejlighederne. KlimaHaven er nemlig centralt placeret mellem de seks bygninger, der udgør Ældrecenter Skovgade.
 • Haven højner fællesskabet, fordi der er en fælles have og noget at være fælles om. Før sad beboer-ne i centerets ældreboliger typisk på deres egne terrasser. Det har ændret sig nu, hvor mange i ste-det sætter sig ude i haven og mødes på tværs af ældrecenterets huse.
 • Beboerne kan følge årstidernes skiften med planterne der blomstrer og visner og farverne, der skif-ter. Det at være ude hjælper også med at fastholde en naturlig døgnrytme – som bidrager til trivsel i hverdagen. Videnskabelige undersøgelser viser blandt andet, at selv korte ophold udendørs giver nedsat puls og muskelspændinger, stabilt blodtryk og øget optagelse af D-vitamin. Dagslyset har en positiv indvirkning på depression, søvnproblemer, døgnrytme og aggressivitet. Endvidere hersker der mindre sygdom og hovedpine blandt borgere med udgang til park, have eller altan. Fra barndom til alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, vel-være og for selvtilliden.
 • KlimaHaven fungerer som en ny ramme omkring den fysiske træning, som terapeuterne tilbyder bor-gere i byen, der kommer til genoptræning. Der trænes bl.a. gangfunktion og balance på forskellige underlag, i naturlige omgivelser, hvilket betyder bedre overførselsværdi efter afsluttet genoptræning. Her oplever vi igen, at det at træne i haven indbyder til samtale på en anden måde end i centerets træningssal.