Hvem nomineres?

Administrerende Direktør Nina Jensen, Schønherr A/S

Hvem nominerer?

Holger Dahl, Kommunikationschef Schønherr

Kort begrundelse for nomineringen:

Danmarks største klimatilpasningsprojekt indvies officielt d. 13/9 2017. Projektet er både det største og et af de første af sin art. I en sådan grad at der i høj grad er tale om et domænedefinerende referenceprojekt. Projektet er blevet til i et nært samarbejde mellem de involverede kommuner, boligforeninger og beboere. Det viser hvordan klimasikring kan være meget mere end en teknisk løsning – at klimaløsninger kan være socialt aktive og del af en tryghedsrenovering.

Mere uddybende begrundelse:

Det særlige ved Klimatilpasning Kokkedal er vi i projektet har kombineret en effektiv tilbageholdelse af regnvand med tiltag der skal fremme det sociale liv i byområdet.

Projektområdet dækker en 69 ha stor bydel med Ådal, skole, plejecenter, hal, center og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der cirka 3000 mennesker - så i praksis er det opdelt på 40 delprojekter. I hovedparten af disse er der udformet anlæg der på en og samme gang forsinker vandets vej mod Usserød Å, samtidig med at de faciliterer leg og ophold – og gennem en højnelse af udearealernes kvalitet og skabelse af større overblik, styrker trygheden i området.

Det største sammenhængende tiltag, kaldet: ”Bølgepladsen”, bliver med sin centrale placering ud til Holmegårdsvej, byens nye ansigt. Det er en plads der integrerer en lang række af sports- og motions- og rekreative anlæg med tiltag der sikrer regnvandets flow og forsinkelse.

Programmeringen af de rekreative forløb, bassiner, pladser og stier er i høj grad blevet til i åbne borgerinvolverende processer.

Der er i forbindelse med projektet udviklet adskillige nye og innovative løsninger til håndtering af regnvand: Kokkedal-projektet er det første til at dobbeltprogrammere alle bassiner og opstuvningsfaciliteter, så de i daglig brug fungerer som skaterbaner, legepladser, mødesteder og meget mere. Helt konkret er der til kokkedal udviklet en innovativ løsning med stålfade, der bruges til at lede vandet over skråninger og mellem de forskellige forsinkelsesbassiner.

Endvidere rummer bølgepladsen et stort kunstværk af Eva Koch. Et værk der yderligere vil fungere som samlende aktivt og socialt element.