Hvem nomineres?

Skanderborg Kommune for klimatilpasningsprojektet Låsby Søpark

Repræsenteret ved Henrik D. Müller (+45 51305250, henrik.muller@skanderborg.dk)

Hvem nominerer? 

Mikael Boye Enig (+45 41329835, mikael.enig@hotmail.com)

Borger i Låsby og medlem af følgegruppen for Låsby Søpark

Kort begrundelse for nomineringen:

Låsby Søpark er i kraft af sit fremsyn, helhedstænkning og udførsel blevet et helt særligt projekt, der kombinerer klimatilpasningstiltag med væsentlige rekreative elementer. Skanderborg kommune har investeret i en stærk borgerinddragelse og har derved været drivkraft i at skabe et projekt der bidrager til at ændre byen og byens selvopfattelse i positiv retning. Tilbage står et lokalsamfund der har lyst til at vise Søparken frem - og har fået blod på tanden i forhold til hvad der kan gøres for at fortsætte transformationen af byen.

Mere uddybende begrundelse:

I sin kerne er Låsby Søpark et klimatilpasningsprojekt, hvor Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsselskab i tæt samarbejde har grebet muligheden for at medfinansiere klimatilpasningsprojekter og tænkt det sammen med muligheden for at arbejde med herlighedsværdierne i tilknytning til projektet. Som noget særligt har Skanderborg Kommune gennemført en omfattende borgerinddragelsesproces, som har givet stærkt lokalt ejerskab til projektet.

Projekter af denne størrelse kræver blik for de lokale forhold og muligheder. I Låsby har Skanderborg Kommune tænkt i at styrke sammenhængen i byen ved at skabe et naturligt centrum i byen, på en gammel ubenyttet erhvervsgrund. Projektet i sig selv og processen omkring det er blevet modtaget godt i byen og føjer sig, såvel på overfladen som i forhold til byens selvopfattelse, til fortællingen om et Låsby der udvikler sig til det positive.
Børn og unge mødes i Søparken; når der er familiebesøg er det her gåturen går forbi – ligesom løbeturen og anden motion naturligt starter her.

Borgerinddragelsen har været struktureret gennemført og kendetegnet af stor lokal deltagelse. Der har været nedsat en lokal følgegruppe der gennem flere år har fungeret som ambassadører for projektet og lagt sig i selen for at yde et bidrag til et enestående projekt. Følgegruppen for sin del har tydeligt kunne mærke engagementet og ønsket om at skabe et godt projekt fra Skanderborg Kommunes side, særligt når der var behov herfor i forhold til problemløsning og finansiering.

Som en del af projektets fokus på at skabe ejerskab, har der været lagt vægt på formidling gennem lokale, regionale og nationale nyhedsmedier – men også lokalt gennem struktureret brug af de sociale medier til kommunikation om processen.

Besparelsen i forhold til konventionelle klimatilpasningstiltag er estimeret til ca. 17 mio. kr. (72%), hvilket mere end betaler det ekstraordinære tilskud der er rejst fra fonde til projektet. Klimatilpasningsprojektet er dermed ikke alene bæredygtigt, men også økonomisk bæredygtigt. Det peger fremad.

Sammen med Skanderborg Kommunes øvrige klimatilpasningstiltag inden for vandhåndtering, er projektet et lysende eksempel på at det betaler sig at tænke i resiliente løsninger.