Glamsbjerg 1
Fra tidligere at have fremstået som et vildnis og et tilgroet vandhul, er der nu etableret et teknisk anlæg i form af en regnvandssø. Billede: Assens Forsyning

Glamsbjerghaven er et unikt eksempel på, hvordan samarbejde mellem forsyningsselskab, kommune og frivillige kræfter kan skabe værdi for lokalsamfundet, når der skal klimatilpasses og håndteres regn- og overfladevand i lokalområdet.

1.1 Navn på indstiller

Gerdt Hylbæk Nielsen

1.2 Projektpartnere

”Glamsbjerghavens Venner” (Lions Glamsbjerg, Foreningen Glamsbjerg og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd)

Assens Kommune

Assens Forsyning A/S.

1.3 Motivation for projektet

Assens Kommune havde et vådområde ved siden af kirken og sognegården, som var tilgroet, ikke så indbydende ud, og som man ønskede at forskønne. For bedre at kunne håndtere de stigende mængder nedbør og for at undgå oversvømmede have og veje, ønskede Assens Forsyning samtidig at etablere et indskudt bassin til forsinkelse og håndtering af regn- og overfladevand. Kombineret med at der i lokalområdet var stor interesse for at skabe et rekreativt område til fordybelse og oplevelser, blev parterne enige om at forene kræfterne, hvormed idéen om ”Glamsbjerghaven” opstod. 

1.4 Hvad er nyt?

Fra tidligere at have fremstået som et vildnis og et tilgroet vandhul, er der nu etableret et teknisk anlæg i form af en regnvandssø, hvorom der ved frivillige kræfters hjælp, er etableret den smukkeste have med stier, borde og en amfiscene, der bruges af mange som et fristed, et pusterum og som et lille refugium til ro og fordybelse.

Haven er anlagt ved at en gruppe af frivillige har søgt fonde og koordineret støtten fra talrige offentlige og private bidragsydere. Lokale håndværksmestre har også på fornemste vis bidraget til at skaffe den nødvendige kapital til realiseringen af projektet.

Herudover har en stor gruppe af frivillige borgere (”Glamsbjerghavens Venner”) lagt mange, mange timer og fysisk arbejdskraft i etableringen og den løbende vedligeholdelse af den smukke have.

1.5 Hvilken merværdi giver projektet?

For Assens Forsyning A/S er det en ønskværdig situation, når gennemførelsen af klimatilpasningsprojekter og anden nødvendig infrastruktur kan kombineres med udviklingen af parker, rekreative områder og byrum, der giver naturværdi, fremmer biodiversitet og som skaber nye muligheder for lokalsamfundene.

I den konkrete tilfælde er der anlagt en meget smuk have med blomster, planter og træer, der nøjsomt passes af frivillige og som giver byens borgere mulighed for fordybelse og oplevelser.

1.6 Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

På en økonomisk rentabel facon, er der etableret en løsning, der minimerer omfanget af oversvømmelser og opstuvning af sammenblandet regn- og spildevand i haver og kældre – og det til gavn og glæde for ikke mindst områdets beboere, men også for Assens Forsyning A/S og miljøet.

1.7 Hvem har vi samarbejdet med?

Som tidligere nævnt er idéen til den samlede løsning udviklet i samarbejde mellem kommune, forsyning og frivillige kræfter i lokalområdet. Efter at det tekniske anlæg blev etableret og taget i brug, nedsatte de frivillige kræfter en lang række arbejdsgrupper, som har stået for alle opgaver med at søge fonde og få økonomisk støtte til at gennemføre det praktiske arbejde med at anlægge det smukke område, som kan ses på dette foto, https://photos.app.goo.gl/4PCfUsTP6foio64w5.

(Billeder: Assens Forsyning)