COLOURBOX1258724 vand.jpg

Synliggør dine stillingsopslag på danva.dk

Pris

Det koster 2.700 kr. at annoncere i en måned.

Banner

Der skal leveres et banner til forsiden i formatet 185x46 pixel.

Levering

Send banner og annoncetekst (word eller PDF) eller et link til jeres elektroniske jobannonce på nettet til Lars Fischer på lf@danva.dk.