Vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af CSRD, skal leve op til nye rapporteringskrav fra EU. Derfor har DANVA i samarbejde med medlemmerne udarbejdet denne DANVA-vejledning nr. 111. Vejledningen understøtter selskabernes arbejde med CSRD-rapportering.

Vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af CSRD, skal leve op til nye rapporteringskrav fra EU. Derfor har DANVA i samarbejde med medlemmerne udarbejdet denne DANVA-vejledning nr. 111. Vejledningen understøtter selskabernes arbejde med CSRD-rapportering.