Geofysik i filtre til hjjemmeside.JPG

Projektet omhandler måling og monitering af udfældninger i filtermedier på vandværker ved hjælp af geofysik i filtre. Formålene med projektet er at udvikle et geoelektrisk udstyr til måling og monitering af udfældninger i filtermedier på vandværker, at teste det udviklede geoelektriske udstyr mht. funktionalitet, sensitivitet og praktisk anvendelse og at afprøve det geoelektriske system i fuldskala.

Download rapport

Projektet er udført som et
samarbejde mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S, Center for Forskning og Udvikling i
Byggeri, Energi & Miljø fra VIA University College, NIRAS, og Institut for Geoscience, Aarhus
Universitet.

Download rapporten her.