Netværkets formål

Formålet med netværksgruppen er at styrke erfaringsudvekslingen for ansatte i forsyningsselskaberne samt at skabe rum for drøftelse af aktuelle emner i relation til GDPR.

Netværkets fokusområder

 • Kortlægning af systemer
 • Overvågning af systemer
 • Fortegnelser
 • Awarenes, træning og uddannelse
 • Risikovurdering
 • Konsekvensanalyse
 • Databehandleraftaler
 • CPR-numre
 • Afgørelser
 • Datatilsynets vejledninger
 • Udvikling af Redskaber og værktøjer
 • I fornødent omfang danne fælles front og påvirke myndigheder og styrelser i forhold til at skabe brugbare muligheder for forsyningsselskaberne
 • Input til DANVA vedr. ønsker til opdatering af DANVAs vejledning nr. 100 om persondata

Netværkets målgruppe

De ansatte i forsyningsselskaberne, der arbejder med GDPR.

Netværksmøder

Netværket afholder 3-4 årlige møder ved fysisk fremmøde ved enten DANVA, ved et deltagende forsyningsselskab eller ved ekstern leverandør. Herudover kan møder afholdes virtuelt.

Punkter på dagsordenen er:

 • Siden sidst/Nyt fra Datatilsynet (alle)
 • Aktuelle problemstillinger (alle)
 • ERFA om løsninger, redskaber og værktøjer
 • Præsentation af løsninger fra leverandører
 • Næste møde

Netværket forventes selv at tage ansvar for planlægning og gennemførelse af møder, herunder udarbejdelse af mødereferater.

Netværkstovholder

Jesper S. Andersen, DIN Forsyning A/S, jsa@dinforsyning.dk

Sekretariatskontaktperson

Lars Gadegaard, DANVA, lgc@danva.dk, lgc@danva.dk

Netværksdeltagere

Netværket består initielt af en række vandselskabsmedlemmer, der i perioden 2017 til 2020 har deltaget i DANVAs GDPR-Kortlægningsgruppe.

Netværket er åbent for tilmelding