VUDP Logo

VUDP-foreningen åbner tidligt næste år for ansøgninger til de 10 mio. kr., som udgør puljen til innovative udviklingsprojekter i 2023.

VUDP-foreningen, som støtter udviklingsprojekter i vandsektoren, åbner for en ny ansøgningsrunde allerede den 9. januar næste år. Det er tidligere end normalt. Ansøgningsrunden er i 2023 efter ønske fra foreningens medlemmer rykket frem, så den ikke ligger samtidig med ansøgninger til MUDP.

Alle udviklingsprojekter, der er med til at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, kan komme i betragtning til støtte.

”VUDP-foreningens formål dækker bredt. Derfor har foreningen mulighed for at støtte projekter, der på forskellig vis skaber forbedringer for vandsektorens effektivitet og kvalitet. Det kan eksempelvis være projekter, der fremmer vandteknologi ved, at der udvikles teknologi, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer eller viden,” siger Henrik Rosendal Birch, bestyrelsesformand i VUDP-foreningen.

I 2022 uddelte VUDP-foreningen lige knap 8 millioner til 7 projekter. Du kan finde mere information om projekterne på www.vudp.dk

Ansøgningsformular og ansøgningsmateriale vil være tilgængeligt på forenings hjemmeside fra d. 9. januar 2023.