Voresvand.Nu

DANVA holder gratis webinar for byrødder fra hele landet. I en tæt dialog med kommunalpolitikere vil DANVA oplyse og imødegå misinformation.

På et gratis webinar for byrødder præsenterer DANVA i dag løsninger til, hvordan lokalpolitikerne kan understøtte drikkevandsagen og lave indsatser, der kan beskytte vandmiljøet og dæmme op for oversvømmelser.
I dialogen med politikerne i de nyvalgte byråd, der de næste fire år ansvaret for at varetage forholdene i deres kommune håber, ønsker DANVA både at informere og imødegå udbredelsen af misinformation fra bestemte interessegrupper.

En af de store misforståelser, som florerer, er, at de rester af sprøjtemidler, der ender i grundvandet, udelukkende skyldes fortidens anvendelse. Det er desværre forkert. Vandværkerne må nemlig tage boringer ud af drift på grund af stoffer, som er fuldt lovlige i dag. Det gælder f.eks. bentazon.

En anden misforståelse er, at overløb fra kloaksystemer i forbindelse med skybrud har afgørende betydning for vandmiljøet.
Ifølge Miljøstyrelsens data indeholder overløbene kun 1-2 pct. af den samlede mængde næringsstoffer, der udledes til vandmiljøet. Under 10 pct. i gennemsnit af den påvirkning stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg, mens langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra dyrkning af landbrugsarealer. Det drejer sig om godt 60 pct. af kvælstofbelastningen.

Det gratis webinar løber af stablen i dag, den 9. juni 2022, kl. 14.00 og lokalpolitikerne er inviteret direkte til at deltage.