Danmarkskort-vandpriser.jpg
Se hvor dit drikkevand kommer fra, hvem der leverer dine spildevandsydelser og hvad dit vand koster på DANVAs har opdaterede kort med vandpriser.

Ved du, hvor dit drikkevand kommer fra? Eller hvem der leverer dine spildevandsydelser? Og ikke mindst: Ved du hvad dit vand koster?

Hvad koster dit vand?

På DANVAs interaktive danmarkskort kan man se vandpriserne i Danmark, og man kan finde ud af, hvilket selskab, der står for leveringen af både drikkevands- og spildevandsydelserne samt klimaløsningerne.

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab

Kortet viser, at vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Forskelle i prisen skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har.

F.eks. kan det være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Så har et selskab mange vandforbrugende virksomheder, vil det påvirke prisen. Også geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. Er grundvandet forurenet betyder det, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding. Igen en faktor, der påvirker prisen. 

Det er også forskelligt, hvor meget selskaberne investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger, og hvor mange kunder, der deles om betalingen for investeringen. I et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

Åbenhed

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om deres formål med at understøtte folkesundheden og sikre miljøet. DANVA ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrundsinformationer at sikre en korrekt og neutral fremstilling af forbrugernes betaling.

Læs mere

Læs mere om statistik og analyser fra vandsektoren i Vand i tal 2021

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen på 8793 3518 eller nk@danva.dk