Anders Bækgaard IWA Congress
"Målet for topmødet er at skabe det nødvendige momentum for øgede politiske forpligtelser i relation til globale, bæredygtige fremskridt inden for vand og spildevand." - Anders Bækgaard, kongrespræsident for IWA World Water Congress & Exhibition 2022

Det er med stor stolthed, at vi for første gang nogensinde i Danmark - og Norden - skal agere værter for en af verdens største vandkongresser, IWA World Water Congress & Exhibition 2022. Et event, der efter to år i coronaens skygge, nu kan byde verdens vandprofessionelle velkommen i København.

Over hundrede repræsentanter fra vandsektoren har i tæt samarbejde skabt et ekstraordinært kongresprogram, der i rette faglige og sociale mix skaber rammerne for nødvendige diskussioner og nye internationale, tværfaglige samarbejder som afgørende fundament for at imødegå verdens vandudfordringer. På vegne af IWA vil jeg opfordre hele den danske vandbranche til at gribe de mange muligheder, der er i dette unikke forum af fagfæller på samme mission.

Kongressen i København i det fantastiske Bella Center bliver helt unik. Programmet præsenteres i 20 spor hver dag, så der er såvel mulighed for fordybelse i specifikke emner som for en bred orientering om nutid og fremtid inden for vores fag. Vi har fra dansk side fået tilført en række nye elementer til IWA-kongressen, med henblik på inddragelse fx industriens vandforbrugende virksomheder, styrkelse af innovation og udvikling i branchen samt fokus på udvikling og inddragelse af den yngre generation.

Young Water Professionals får således et særligt fokus på kongressen med det formål at engagere de unge yderligere i vigtige diskussioner, og at verdens kommende ledere får skabt nye netværk og viderefører kongressens budskaber i deres fremtidige virke.

Det spændende program er stærkt repræsenteret af eksempler fra nordiske og danske samarbejder. Den danske holistiske tilgang til de globale vandudfordringer har sat et solidt aftryk, og årets kongres stiller ligeledes skarpt på forsyningernes vigtige rolle. Tirsdag og onsdag er der ‘Utility Leaders Forum’, der er dedikeret til forsyninger med mulighed for netværk og etablering af nye internationale samarbejder.

I forbindelse med kongressen bliver der afholdt en stor udstilling med, hvor nyheder fra hele verden kan studeres og drøftes. Der bliver afholdt en række interessante Business forums i forbindelse med udstillingen og den krydres af gennemførelse af den første IWA version af Operations Challenge – en hyggelig og sjov; men også udfordrende konkurrence mellem driftspersonale på færdigheder i forhold til 3 dagligdags vedligeholdelsesopgaver i forsyningen. Adgangen til udstillingen er gratis, så jeg håber, at rigtigt mange forsyninger giver deres driftspersonale denne unikke oplevelse og mulighed for at få international inspiration.

Endelig vil jeg nævne, at der på kongressen bliver gennemført det første politiske topmøde i IWA-kongressens historie. Med deltagelse af nationalpolitikere, borgmestre, og vandsektorens ledende figurer diskuteres udfordringer og potentialer i relation til kongressens tema ’Water for Smart Liveable Cities’ samt FNs Verdensmål. Målet for topmødet er at skabe det nødvendige momentum for øgede politiske forpligtelser i relation til globale, bæredygtige fremskridt inden for vand og spildevand. Vel mødt d. 11.-15. september i København.