IMG 4382

Folkemødet løb af stablen 16.19. juni i Allinge på Bornholm. DANVA satte igen vand på dagsordenen på Folkemødet efter to års corona-pause.

På sol-skinsøen var DANVA aktiv med arrangementer, der omfattede bl.a. forsyningshavehygge, russerevent og drikkevandsdebat, hvor der blev stillet krav til lovgiverne.

Beskyt grundvandet

DANVAs debatter på Folkemødet affødte krav fra de tilstedeværende om at beskytte drikkevandet endnu bedre og at skabe incitamenter til, at vandsektoren får en regulering, som vil gøre vandselskaberne i stand til at investere i vandløsninger og udnytte potentialer for energioptimering samt produktion af grøn energi. 

Miljøminister Lea Wermelin deltog i en åben debat i teltet ved hovedscenen fredag eftermiddag kl. 14, arrangeret af DANVA sammen med Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøminister, Lea Wermelin (S) slog fast på en debat arrangeret af DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening, at vi skal have beskyttet drikkevandet endnu bedre, end det sker nu.

”Vi er nødt at have et forsigtighedsprincip i forhold til beskyttelsen af vores drikkevand.  Det er ikke kun landbruget, der er skyld i, at der i dag er rester af miljøfarlige stoffer i grundvandet. men på den anden side kan man heller ikke sige, at det ikke også er landbruget. Det er en fælles erkendelse at sige, at vi skal sikre, der bliver sprøjte mindre,” sagde Lea Wermelin.

Russerne ud af rørene

Fredag 17. juni blændede DANVA på den tremasters skonnert, LOA, i Allinge Havn sammen med Grundfos op for en debat med titlen: ”For klimaet og i krig gælder alle kneb”.

Arrangementet handlede om, at renseanlæggene i dag omdanner danskernes spildevand til grøn gas og el, ligesom vandselskaberne er berømte for ude i verden at drive deres anlæg energieffektivt.

Samlet set vil energipotentialet kunne bidrage i en tid med begrænsede energikilder.

Administrerende direktør i HOFOR, Henrik Plougmann Olsen (tv), administrerende direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og kommunikationsdirektør i Grundfos, Peter Trillingsgaard gav på Folkemødet løsninger til en acceleration af den grønne omstilling for at hjælpe til med mangelsituationen som følge af Ruslands krig mod Ukraine.

I debatten deltog administrerende direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, administrerende direktør i HOFOR, Henrik Plougmann Olsen og kommunikationsdirektør i Grundfos, Peter Trillingsgaard.

”De politiske aftaler for vandsektoren er lavet før Rusland gik ind i Ukraine 24. februar. Der er ingen, der drømte om den hastighed, vi er oppe på i forhold til den nye mangelsituation. Vi står et helt andet sted end før krigen. Derfor skal vi også have fart på en at få indført en regulering, der kan sikre den grønne omstilling i vandsektoren,” sagde administrerende direktør i HOFOR, Henrik Plougmann Olsen.

DANVA var også medarrangør af debatten; ’Hvad betyder krigen i Ukraine for dansk cybersikkerhed?’ sammen med FinansDanmark, Green Power Denmark, Danske Rederier og Tele Industrien. I debatten deltog MEP Morten Lykkegaard (V) og lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen. Desuden samarbejdede DANVA med Dansk fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker om arrangementet ’Jazz i haven’, hvor MEP Niels Fuglsang (S) holdt tale om forsyningspolitik.

Folkemødet finder i 2023 sted 15.-18. juni.