Generalforsamling-deltagere-luftfoto.jpg

DANVA vælger en bestyrelse for 2022-2026. 24 kandidater stiller op til 15 pladser i bestyrelsen. Se hvem det er, der skal stå i spidsen for DANVAs arbejde i de næste fire år.

DANVA vælger den 19. maj 2022 ny bestyrelse. Ved valget skal der findes 15 medlemmer af bestyrelsen, fordelt på to valggrupper samt 8 suppleanter for hver valggruppe.

Valggruppe I omfatter personer, der er valgbare som bestyrelsesrepræsentant efter § 30 i DANVAs vedtægter 

Valggruppe II er selskabsrepræsentanter efter § 31 i vedtægterne. 

Den samlede bestyrelse inkl. formanden fordeler sig henholdsvis på 8 medlemmer fra valggruppe I og 7 medlemmer på valggruppe II.