Vand Og Sundhed Collage

Ny bestyrelse, ny formand og to dages interessant og underholdende program. Det er, hvad omkring 500 vandfolk mødes om, når DANVA holder årsmøde.

DANVA Årsmøde 2022 løber af stablen den 19. og 20. maj i Comwell Copenhagen Portside.

Her skal medlemmerne torsdag den 19. maj vælge ny bestyrelse og ny formand, efter foreningens mangeårige formand sidste år meddelte, at han ikke stiller op til valget i 2022.

24 kandidater fra vandselskabernes bestyrelser og ledelser har meldt deres kandidatur til 15 pladser i bestyrelsen.

Se opstillingslister her.

Efter generalforsamling og valg til bestyrelse er Klima-, Energi-, og Forsyningsminister Dan Jørgensen programsat som en af de to hovedtalere på DANVAs årsmøde.

Torsdagens tema: vand og sundhed

På årsmødet ønsker foreningen at gøre det klart, at vand altid har været en del af opretholdelsen af danskernes sundhed.

“Vores medlemmer driver en af Danmarks mest livgivende og livsbevarende samfundssektorer. Deres historie bygger ligefrem på liv og helbred. Derfor er vi kede af, at vi blandt embedsmænd alt for ofte synes at kunne genkende holdningen om, at vand er en handelsvare. Vand er meget mere end en pose kartofler eller havregryn. Udover miljø og klima så er vand sundhed. Når vores sundhed er truet af miljøfarlige stoffer, smitsomme og vandbårne sygdomme og livsstilrelaterede sygdomme, er det vigtigt, at vi har en forståelse for den sammenhæng”, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVAs hovedopgave i disse år er dialogen med Folketingspolitikere og embedsmænd om revisionen af vandsektorloven, Forsyningssekretariatets meget høje effektiviseringskrav til sektoren spiller en væsentlig rolle.

“DANVAs medlemmer har allerede effektiviseret for mange mia. kr. for at holde priserne nogenlunde i ro. Samtidig er man lykkedes med at have skruet op for serviceniveauet, og man leverer meget mere end for blot ti år siden. Det har der været forskellige løsninger til. En af dem har helt sikkert været at låne penge, og vi har set selskabernes gældsætning vokse voldsomt. Med den forestående revision af vandsektorloven fokuserer man tilsyneladende på en endelig udhuling af vandselskabernes økonomiske grundlag og råderum. Bliver tankerne fra embedsværket til virkelighed, vil selve forsyningssikkerheden af vand i Danmark kunne komme i fare, frygter vi,” siger Carl-Emil Larsen og understreger, at sundhed uden forsyningssikkerhed ikke er mulig.

Vand og sundhed bliver på årsmødets førstedag torsdag 19. maj debatteret i to sessioner, styret af Kåre Quist, der til daglig er studievært i DR.

Fredagen står i klimaets tegn

DANVAs medlemmer arbejder i disse år på at sikre danskerne mod klimarelaterede regnskyl. Hvordan man gør det, også på tværs af kommunegrænser, kan deltagere blive klogere på om fredagen, hvor NOVAFOS vil fortælle om det tværkommunale klimatilpasningsprojekt ved Harrestrup å og om Harladsminde regnvandssø, som selskabet i 2021 vandt DANVAs klimapris for.

Power-to-x er ligeledes programsat til om fredagen, inden Connie Hedegaard giver sit større perspektiv på Danmarks og verdens klimaambitioner og den lange rejse mod et klimaneutralt samfund i 2050.

Pressen er velkommen ved DANVAs Årsmøde 2022. Henvendelse kan ske til Karsten Bjørno.