Lommeregner

Med en opdatering af PIT-modellen kan DANVAs vandselskaber nu vælge at beregne fremtidige økonomiske rammer ud fra de principper, der ligger i sommerens høringsudkast til justeret vandsektorlov.

DANVAs medlemmer har siden 2018 kunnet få tilsendt PIT-modellen, Prognose for Indtægtsrammer og Takster, og således kunnet regne på udviklingen i indtægtsrammer, takster, likviditet med mere op til 50 år frem i tiden.

Høringsudkastet fra sommer 2022 er imidlertid væsentligt mere detaljeret end den politiske aftale, så selvom DANVAs gamle version af PIT-modellen langt henad vejen kunne regne indenfor rammerne af høringsudkastet, så var der også betydende forskelle.

DANVA har derfor opdateret PIT-modellen, så man kan vælge at beregne fremtidige økonomiske rammer ud fra de principper, der ligger i det høringsudkast til justeret vandsektorlov, der var i høring sommer 2022.

En af de store forskelle i den nye model, der er, at den nuværende model ikke regner med en strafrente på kontantfinansiering, men flere andre forhold skal også rettes til.

Få en introduktion til DANVAs nye PIT-model

Inden længe kan DANVAs medlemmer tilgå den nye version på hjemmesiden.

På mandag, d. 6. marts tilbyder DANVA et gratis webinar fra kl. 9.30 – 10.30, hvor medlemmerne får en introduktion til de nye ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål til modellen.

Tilmeld dig det gratis webinar her

Yderligere opdateringer forude

Der vil forventeligt komme ændringer af vandsektorloven i forhold til høringsudkastet, hvorfor der må forventes yderligere opdatering af PIT-modellen, når der ligger en endelig vedtaget vandsektorlov med tilhørende bekendtgørelser. Mange detaljer bliver først lagt fast i bekendtgørelser, hvorfor den igangsatte opdatering rimeligvis skal justeres nok en gang, når revisionen af vandsektorloven er helt på plads.

Da tidsplanen for en revision af vandsektorloven er blevet udsat, har DANVA imidlertid valgt at imødekomme det stigende antal ønsker om en opdatering nu.