20024 03 05 Bestyrelsen I Bruxelles
DANVAs bestyrelse har for nylig afsluttet en studietur til Bruxelles med det formål at udforske effektiv politisk interessevaretagelse inden for EU's vand- og spildevandssektor. Fra venstre: Carl-Emil Larsen, Helle Katrine Andersen, Thomas Møller Nielsen Halsnæs Forsyning A/S, Nikolaj Villumsen MEP, Lone Loklindt Frederiksberg Forsyning A/S, Jørn Pedersen BlueKolding, Carsten Nystrup NOVAFOS, Carsten Rasmussen Fors A/S

DANVAs bestyrelse har for nylig afsluttet en studietur til Bruxelles med det formål at udforske effektiv politisk interessevaretagelse inden for EU's vand- og spildevandssektor.

Rejsen, som fandt sted den 5.-6. marts 2024, fokuserede på at indhente viden og erfaringer om de bedste praksisser for lobbyarbejde, både fra medlemmer af Europa-Parlamentet, den svenske og hollandske vandforening samt EurEau. Sidstnævnte er europæiske brancheorganisation for vand og spildevand.

En central diskussion på turen drejede sig om, hvorvidt og hvordan man skal styrke de nordiske landes indflydelse på EU's politiske dagsorden, især med hensyn til reguleringer, der påvirker vand- og spildevandsområdet.

Gennem møder med medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er) og deltagelse i debatter om fremtidens politiske udfordringer i Europa fik bestyrelsen værdifuld indsigt i spørgsmålet om, hvorvidt en stærk nordisk stemme kfremmes i Bruxelles.