Sara Luise Muhr
Foto: Sara Louise Muhr

Sara Louise Muhr fra CBS belyser vigtigheden af diversitet og inklusion, hvis vandsektoren skal blive en ‘fremtidens arbejdsplads’.

Hvis du har en hjerne, så har du bias.

Den bevidsthed kan gøre os alle bare en lille smule mere inkluderende i hverdagen,” siger Sara Louise Muhr, der er professor i diversitet og lederskab på CBS.

Hun understreger, at netop forståelsen af bias som noget uundgåeligt, kan hjælpe med at skabe et mere inkluderende og internationalt arbejdsmiljø på de danske vandværker.

Hvad motiverede dig til at fokusere på social bæredygtighed og inkluderende ledelse i vandsektoren?

”Jeg er drevet af en passion for at forbedre trivslen i forskelligartede miljøer. Forskning viser nemlig, at mangfoldige teams ikke kun præsterer bedre, de trives også bedre, når de føler sig godt tilpas,” forklarer Sara Louise Muhr.

Hun pointerer, at forskning har vist, hvordan både aldersdiskrimination og etnisk bias kan skabe barrierer på arbejdspladsen.

”Ved at tale om de her fordomme kan vi skabe mere inkluderende og bæredygtige arbejdspladser, hvor alle medarbejdere, uanset alder eller baggrund, kan bidrage positivt.”

Hør mere om Fremtidens arbejdsplads ved DANVAs årsmøde 2024

Hør Lisbeth Knudsen og andre ved DANVAs årsmøde 2024 i Kolding. Læs program her.   

Med dansk som arbejdssprog i vandselskaberne, hvilke udfordringer og muligheder ser du?

”Sproglige barrierer er en realitet, men de kan overvindes. Ved at implementere delvist engelsk som arbejdssprog og investere i sprogstøttende tiltag. På den måde kan man åbne op for en bredere vifte af talenter,” siger hun.

Kan du dele nogle praktiske strategier eller initiativer, som virksomheder kan anvende for at fremme diversitet og inklusion?

“Jeg arbejder hovedsageligt med det, jeg kalder ‘biasblokkere’.

Det vil sige initiativer, der har det formål at blokere for bias og diskrimination, snarere end positiv særbehandling,” siger hun og fortsætter:

“Det kan man gøre på to parametre: processer og praksisser. De nemmeste processer at adressere er rekrutteringsprocesser. Her kan man blandt andet arbejde med anonymiserede ansøgninger. I forhold til praksisser arbejder jeg med inkluderende hverdagshandlinger.

Det kan for eksempel være at invitere stille stemmer med ind i samtalen, spørge kollegaer til råds, der ikke ligner en selv eller spise frokost med nye mennesker.”