Tiltrækning Af Arbejdskraft COLOURBOX
DANVA sætter i 2024 fokus på fremtidens arbejdsplads for at skabe en dialog i vandsektoren om, hvordan vandselskaberne kan stå stærkere i en yderligere skærpet konkurrencesituation om arbejdskraft.

Ubalance mellem efterspørgsel og udbud skaber pres på vandsektoren for at tiltrække de nødvendige kompetencer. DANVA sætter i 2024 fokus på fremtidens arbejdsplads for at skabe en dialog i vandsektoren om, hvordan vandselskaberne kan stå stærkere i den skærpede konkurrencesituation.

Forsyningssektorerne, herunder vandbranchen, står over for en markant ubalance mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) estimerer, at gruppen af faglærte medarbejdere i arbejdsstyrken vil falde med 90.000 frem mod 2030.

Sammenholdt med forventninger om, at behovet for arbejdskraft til vedligehold og udbygning af vores infrastruktur vil blive flerdoblet over de næste 20 år, skaber dette et problem. Det vil betyde, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft til at gennemføre den grønne omstilling og sikre den danske energi- og vand og spildevandsforsyning.

Særligt arbejdskraft med specialiserede færdigheder vil blive svært at finde, vurderer tænketanken Mandag Morgen i ”Analyse af megatrends med påvirkning af fremtidens grønne arbejdsmarked” fra 2023.

Vandsektorens imageproblemer blandt unge

Indtil videre ser det ud til, at vandselskaberne står svagt i konkurrencen om at tiltrække medarbejdere. Og en interessentanalyse fra Aarhus Universitet, der viser et fald i uddannelse af spildevandsingeniører og interesse for vandteknologiuddannelser, peger på, at vandsektoren over de senere år har mistet yderligere terræn blandt de unge.

I toppen af det, understreger FRI's ledelse ligeledes et fald i forskning og uddannelse inden for vandområdet og bemærker forsyningsselskabernes manglende åbenhed over for udenlandsk arbejdskraft og brugen af engelsk som arbejdssprog.

At skabe attraktive arbejdspladser i vandsektoren

Det er nødvendigt at gøre vandsektoren mere attraktiv og synlig som arbejdsplads for unge. Dette indebærer en synliggørelse af, hvordan vandsektoren bidrager til større globale dagsordener og en tilpasning til de unges forventninger om bæredygtighed, internationalt udsyn og kreativt arbejde.

Ifølge lederstof.dk ønsker den unge generation at bidrage med egne idéer fra dag ét og har andre forventninger til arbejdstid og fleksibilitet. Det bekræftedes i en analyse fra 2017, gennemført for DANVA, der herudover også pegede på, at unge ønsker en god balance mellem arbejde og fritid, mulighed for karriereudvikling og mulighed for at gøre en forskel for samfundet.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på arbejdskraft, må vandsektoren tilpasse sig de skiftende arbejdsmarkedskrav og gøre sektoren attraktiv for den nye generation. Dette kræver nytænkning i rekrutteringsstrategier og en mere åben tilgang til internationalt samarbejde og arbejdskraft.

Fremtidens arbejdsplads - i spændet mellem den grønne omstilling, bæredygtighed og teknologisk revolution

Men hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud?

Arbejdspladserne vil ifølge tænketanken Mandag Morgen møde krav om større fleksibilitet med fokus på tværfaglighed og samarbejde, ligesom de vil have større fokus på ligestilling og diversitet. Og oveni det sker der hastige teknologiske fremskridt ikke mindst inden for kunstig intelligens (AI), som allerede i dag påvirker vores hverdag i mange henseender.

I løbet af 2024 vil DANVA ved både nytårstaffel og årsmødet se nærmere på fremtidens arbejdsplads med særlig vægt på:

  • Arbejdsmiljø med fokus på tiltrækning af unge og fastholdelse af medarbejdere
  • Kunstig intelligens (AI) som spiller en nøglerolle i den grønne omstilling
  • Miljømæssig og social bæredygtighed

Målet er at skærpe en forståelse af fremtidens arbejdsplads med nye teknologier og attraktive arbejdsforhold i en bæredygtig, teknologisk integreret vandsektor.

Det langsigtede mål er klæde medlemmerne på til at tilpasse sig og navigere indenfor fremtidens arbejdsmarkedstrends, herunder at fremme tværfagligt samarbejde, understøtte bæredygtighed og grøn omstilling, sikre ligestilling og diversitet, implementere fleksible arbejdsstrukturer, samt integrere digitalisering og automatisering i deres daglige drift.

Bidrag til kampen for arbejdskraft i vandsektoren

Vi vil invitere alle vores medlemmer til at bidrage til dialogen om, hvordan vandselskaberne kan stå stærkere i den skærpede konkurrencesituation om at tiltrække arbejdskraft.

Jeres perspektiver, holdninger, gode eksempler og kreative ideer er essentielle for at forme en stærkere fremtid for vandsektoren.

Så del jeres holdninger til, hvordan vi kan gøre vandsektoren mere attraktiv for den nye generation, integrere innovative løsninger, og tilpasse os de skiftende behov på arbejdsmarkedet.

Send jeres tanker om fremtidens arbejdsplads i vandsektoren og ideer til, hvordan vi kan tiltrække, uddanne og fastholde talentfulde medarbejdere til Lars Fischer, lf@danva.dk.