SkovvejCOLOURBOX

Store vandselskaber og multiforsyninger skal nu ikke alene måles på deres CO2-aftryk, de skal også kunne dokumentere bestræbelserne på at agere bæredygtigt.

Et nyt EU-direktiv – CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive – giver rammerne for de kommende års rapportering af bæredygtighed, der erstatter CSR-rapporteringen, mange vandselskaber har lavet hidtil.

Når man kan fremvise, at den danske vandsektor arbejder for at være klima- og energineutral og samtidig vil være bæredygtig, så spiller Danmark sig stærk i en geopolitisk sammenhæng. Ressourceknaphed og CO2-udslip er verdens nye måleenhed, der skal omsættes til valuta for at fremme en minimering af udledninger og honorere de lande, der agerer med de bedste løsninger. Den grønne omstilling skal drives af målet om bæredygtighed. En dansk vandsektor, der skaber resultater på det grundlag, styrker sin position og understøtter sit omdømme nationalt samt internationalt.

EU har vedtaget det nye paradigme for bæredygtighedsrapportering, og DANVA har besluttet at hjælpe medlemmerne godt på vej. I fællesskab skal vi afklare, hvad der er væsentligt for vandselskaberne at rapportere. DANVA skal også arbejde for en enkel model for håndtering og afrapportering. Indberetningen skal være præcis, samtidig med at den bidrager til at skabe en mere bæredygtig vandsektor.

I globalt perspektiv har den danske vandsektor et enestående mål om at være klima- og energineutral i 2030. Vandselskaberne dokumenterer deres data efter parismodellen og arbejder determineret med at opnå resultater i forhold til at nedbringe udledning af drivhusgasser. Men den indsats kan ikke stå alene.

Verdensførende forskere anført af den danske professor ved Københavns Universitet, Katherine Richardson, har netop færdiggjort et studie, som konkluderer, at mennesket har skubbet sig selv ud over kanten for sin eksistens. Det skyldes at man har drevet rovdrift på klodens ressourcer og på den måde har overskredet seks ud af ni af de såkaldte planetære grænser. Det betyder, at jorden er et godt stykke uden for et sikkert råderum for menneskehedens fremtid på kloden.

Der er derfor ingen tvivl om, at alle sektorer skal byde ind for at agere ansvarligt i forhold til alle elementer af bæredygtighed. Klima er vigtigt, men vi skal også leve op til krav om biodiversitet, ressourcer, social ansvarlighed for blot at nævne nogle. Her kan EU's nye ramme for bæredygtighedsrapportering hjælpe med at balancere drift og anlæg, for at vi kan agere på en bæredygtig måde.

De globale udfordringer kræver øget fokus på bæredygtighed. Den danske vandsektor bestræber sig på at gå forrest.