SK Forsyning Regnbassin

Projektet udnytter den centrale beliggenhed ift. forsyningens behov for volumen og kommunens behov for rekreative aktiviteter i byens grønne kile tæt på centrum.

Hvem nomineres?

SK Forsyning A/S

Projektet som nomineres

SK Forsyning har i samarbejde med Slagelse Kommunes Fritidsafdeling omdannet et gammelt stadion for atletik og amerikansk fodbold til et moderne klimabassin, som samtidig har rekreativ
anvendelsesmulighed.

Kort begrundelse for nomineringen:

Det rekreative areal er kombineret med regnvandsbassin, som har en enorm volumen for en relativt lav anskaffelsessum. Projektet udnytter den centrale beliggenhed både ift. forsyningens behov for volumen, og kommunens behov for rekreative aktiviteter i byens grønne kile tæt på centrum.

Mere uddybende begrundelse:

Regnvandsbassinet kan håndtere 15.000 m3 ved skybrud. Bassinet ligger i tilknytning til eksisterende grønne områder og i direkte forbindelse med et eksisterende regnvandsbassin, som har været udfordret ved skybrud.

Via at tænke nyt og samskabe med Slagelse Kommune er der etableret en lav dæmning og en pumpestati-on, der i max-belastningssituationen kan håndtere 2 m3 pr. sek.
Den samlede løsning falder fint ind i det eksisterende område. Om sommeren er det velegnet som aktivi-tetsområde, med forskellige aktiviteter, f.eks. rulleskøjter, skateboard, mountainbike, diverse motions- og legeredskaber - og om vinteren kan bassinet benyttes som skøjtebane.

Området forventes udviklet i samarbejde med bl.a. mountainbike-klubben, der overtager en eksisterende bygning som klubhus. Hele området kan oplyses ved det eksisterende stadionlys, når forskellige bruger-grupper ønsker det. Tryk på knappen giver lys i én time. Bassinet blev testet 2. juledag, hvor fuld udnyttelse forhindrede oversvømmelse af mange kældre i bymidten.

Klimabassinet betyder, at SK Forsyning sparede min. 200 mio. fordi man så kunne undgå en meget stor ledning igennem Slagelse. Via kreative styring og kip-løsninger kan vi styre og kontrollere vandstrømmen igennem topstrengen igennem byen. Projektet tilkobles vores nye vejrradersystem, som kan forecaste skybrud og tømme eksisterende vådt bassin inden skybrud for øget kapacitet.