regionalmøder3 2018.jpg

På de årlige regionalmøder drøftes aktuelle emner i vandsektoren.

Målgruppen for regionalmøderne er vandselskabernes direktører samt formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

Regionalmøderne vil fokusere på store centrale emner, som DANVA aktuelt arbejder med. Det er givet, at vi vil komme til at tale om den forestående revision af vandsektorloven, der sætter de økonomiske rammer for sektoren og dermed alle vandselskaber.

I tillæg drøftes naturligvis aktuelle emner og emner der fremføres af medlemmerne.

Dagsorden

Dagsordenen vil være som følger:

 1. Velkomst og præsentation
 2. Revision af vandsektorloven
 3. Øvrige aktuelle emner
  • Samarbejde i værdikæden
  • Valg til DANVAs bestyrelse
  • Kommunalvalget
  • Områder med behov for viden
  • Grønttorvssagen
 4. Emner fra medlemskredsen
 5. Eventuelt

Tid og sted

Der afholdes i alt 5 møder, der fordeler sig på følgende lokaliteter og tidspunkter:

 • Tirsdag den 21. september kl. 09.30-12.00 i Aalborg
 • Tirsdag den 21. september kl. 14.00-16.30 i  Viborg
 • Onsdag den 22. september kl. 09.30-12.00 i Ringsted
 • Onsdag den 22. september kl. 14.00-16.30 i København
 • Torsdag den 23. september kl. 09.30-12.00 i Kolding

Det er nødvendigt at tilmelde sig til regionalmøderne. Tilmelding sker til Edyta Christiansen på mailadressen ec@danva.dk med angivelse af, hvem der deltager, virksomhedsnavn og i hvilket møde. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 7. september 2021.

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk eller Edyta Christiansen på telefon 87 933 503 eller e-mail ec@danva.dk