Der er forskel på sprogbrug, lovgivning og administrative regler indenfor hhv. vand- og spildevandsforsyning, og vejledningen indledes derfor med at give et overblik over de væsentligste ligheder og forskelle i definitioner og terminologi.

Download vejledning

Hent vejledningen her.