Mars Luftfoto

Der er de seneste år investeret meget udvikling i livscyklusvurdering af vand- og spilde-vandsteknologi, opgørelser af vandbranchens samlede miljøpåvirkning (planetære græn-ser), og der er et massivt fokus på at bevæge sig mod FN’s bæredygtighedsmål. Vores model vil være et vigtigt bidrag til at operationalisere den viden om bæredygtighed og dermed bidrage til at træffe bedre beslutninger for forsyningernes investeringer.

Projektet ”Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel” (MERMaid) har udviklet en beslutningsstøttemodel i Excel. Modellen har til formål at demonstrere, hvorledes forsyningsbranchen kan inddrage flere påvirkningskategorier end økonomi, førend der skal investeres i renseanlægsteknologi, for herved at opnå et mere helhedsorienteret beslutningsgrundlag.

Læs rapport

Læs rapporten her