VUDP rapport geofysik.jpg

Projektets formål har været at udvikle, teste og afprøve  geoelektrisk udstyr til måling og monitering af udfældninger i filtermedier på vandværker.

Download rapport

Projektet ” Geofysik i filtre - 3D kortlægning af filterkage” er gennemført efter Triple Helix
modellen som et samarbejde mellem VIA University College (VIA), Aarhus Universitet
(AU), Lemvig Vand og Spildevand (LVS) og Niras. 

Rapporten kan downloades her.