Billede Til Forside 416684219

Projektet har til formål at undersøge validiteten af analyser af mikroplast, således at analy-serne kan danne et oplyst beslutningsgrundlag i problemstillinger med mikroplast, herun-der mikrogummi.

 

 

 

Projektet har kortlagt konkrete analysemetoder til validering af målinger af mikroplast og
-gummi. Derudover har projektet haft til formål at forholde sig til validiteten af de analyser, der udføres, således at resultaterne kan tolkes og anvendes uden at drage konklusioner, som ikke er underbygget af det tilgrundliggende data.

Læs rapport

Læs rapporten her