COLOURBOX605204.jpg

I manualen foreslås acceptkriterier for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger. Acceptkriterierne bygger på observationerne i fotomanualen og er bygherrens værktøj til at beslutte om kvaliteten af et nyt eller fornyet afløbssystem er acceptabelt.
Der findes kriterier for følgende ledningstyper: Beton, plast, forede ledninger og lange sammensvejste rør. Hver del indeholder beskrivelse af mulige observationer og forslag til acceptkriterier for disse.