COLOURBOX22833197.JPG

Brøndmanualen indeholder standard definitioner og beskrivelser af observationer i brønde samt vejledning i, hvordan disse afrapporteres i overensstemmelse med DANDAS Standarden.

Brøndmanualen anviser, hvordan rapportering af en brøndinspektion kan foregå. Rapporteringsmetoden anses for at være standard inden for den danske afløbsbranche.
Formålet med Brøndmanualen er at sikre en ensartet beskrivelse af de registreringer og observationer, der udføres i forbindelse med inspektion af brønde, så det kan rapporteres i overensstemmelse med DANVA’s udvekslingsformat til Dandas.