SB-tv.jpg

Krav og gode råd ved udbud af TV-inspektionsopgaver incl. forslag til indhold i arbejdsbeskrivelser for udførelse af spuling og/eller TV-inspektion af afløbsledninger med tilhørende rapportering, brøndinspektion samt udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med udført TV-inspektion.

Vejledningen giver en beskrivelse af, hvorfor de enkelte omtalte forhold bør vurderes og forslag til, hvordan de kan indgå i en arbejdsbeskrivelse.
Eksemplerne er beskrevet i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser i ”Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning” (DTVK).