Biofos Renseanlaeg Damhusaaen
I BIOFOS mener man, at verdensmålene skal integreres med handlinger i hverdagen og i KPI’er. På den måde kommer de til at hænge sammen med daglige aktiviteter og være vigtige for  medarbejderne hver dag.

BIOFOS arbejder i dag med ’et integreret fokus’. Det betyder konkret, at man har valgt syv mål, som skal integreres i strategiske fokusområder.

I BIOFOS’ skoletjeneste kunne børnene se en tydelig relation mellem de forskellige vandaktiviteter og FN’s verdensmål. Desuden blev BIOFOS på Folkemødet tilbage i 2017 også inspireret af et oplæg fra Kirsten Brosbøl,  formand for Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmålene, hvor hun understregede betydningen af målene. Det var med til at starte en intern proces, fortæller John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS. ”Vi læste FN-rapporten, læste alle delmålene, læste hvordan andre arbejder med det, og lavede så en screening af vores aktiviteter op imod alle delmålene. Der var en lang fase, hvor vi talte om, hvad der var relevant for os at arbejde med.”

1. Hvordan implementerer I verdensmålene?

Det stod hurtigt klart, at for at bruge verdensmålene i praksis, skulle de indgå i en strategisk proces. Vi startede med at introducere nøglemedarbejdere til målene – det var en øjenåbner for de fleste.

Alle målene blev hevet op i helikopterperspektiv for at se den store sammenhæng. Hvad havde FN tænkt med det her, og hvordan vi kunne bruge det?

Vi har også haft en workshop med bestyrelsen. Efter begge processer arbejder vi nu med det,  som vi har kaldt ’et integreret fokus’. Det betyder konkret, at vi har valgt syv mål, som skal integreres i vores strategiske fokusområder. Vi har i dag fem fokusområder i strategien.

Dem har vi gennemgået for at se, hvordan primært delmål og dernæst indikatorer hænger sammen med vores nuværende strategi. Vi har så indset, at der er behov for at tilpasse strategien, så den kan integreres med verdensmålene, og vi ender nok med fire  fokusområder fremover.

Et eksempel er, at vi ikke har haft så meget fokus på ressourceområdet i vores strategi. For at understøtte en bæredygtig udvikling er det nødvendigt, at det kommer mere i centrum. Det gør det nu. 

2. Gør I noget anderledes efter at have arbejdet med verdensmålene?

Vi har fået rystet posen og fået en masse nye  perspektiver på os selv. Vi vil sandsynligvis sætte skub i at være mere udadvendte.

Det handler ikke kun om vores egne mål, men også om hvordan vi gør det sammen med andre. Det er blevet klart for os, hvor vigtige partnerskaber er. Et selskab, ejet af 15 kommuner, er i sig selv et partnerskab, og vi understøtter i høj grad kommunernes aktiviteter.

En anden erfaring er, at verdensmålene ikke  skal være i en silo for sig selv. De skal integreres med handlinger i hverdagen og med vores KPI’er, som vi måler på hver dag. På den måde kommer de til at hænge sammen med daglige aktiviteter og være vigtige for  medarbejderne hver dag. 

3. Hvilke tre erfaringer vil du give videre til andre?

  1. Verdensmål 17 kunne være det vigtigste for vandselskaberne, måske vigtigere end mål 6. Det er en styrkeposition at inddrage partnere i fællesskaber, og det er noget, vi skal udnytte mere. 
  2. Det er vigtigt at arbejde med verdensmålene over en længere periode, så der bliver tid til at reflektere over, hvad der er bedst for din virksomhed. 
  3. Gå dybt ned i verdensmålenes maskinrum. Gå ned til indikatorerne og sæt jer ind i dem.