Havnebad Forside Juni2020
Aarhus Vand uses sustainability principles in its day-to-day operations and the many development projects the company is currently engaged in.

Aarhus Vand bliver som det første vandselskab i Danmark certificeret i Verdensmålene på vej mod bæredygtig vandforsyning i Aarhus.

Aarhus Vand arbejder med bæredygtighed i den daglige drift og i de mange udviklingsprojekter, som selskabet er i gang med. Vandselskabet har allerede en integreret certificering omkring drikkevandssikkerhed, miljø og  arbejdsmiljø. Nu bliver Verdensmålene inddraget, så Aarhus Vand er fuldt certificeret på miljø og bæredygtighed. Aarhus Vand har valgt fire mål, som de fokuserer strategisk på:

Mål 6 – Rent vand og sanitet
Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 13 - Klimaindsats
Mål 17 – Partnerskaber for handling

Certified by Veritas

Inden for disse fire Verdensmål har selskabet defineret en række målsætninger og konkrete handlinger for at nå målene. Dette er grundlaget for certificeringen, som er udført af Norske Veritas (DNV).

DNV bekræfter med certificeringen, at Aarhus Vand har en målrettet og målbar indsats. Indsatsen på de fire Verdensmål indgår i det integrerede ledelsessystem for Aarhus Vand. Dermed følger DNV op en gang om året.

DNV ser både på, om det stadig er de rigtige mål i forhold til at styrke bæredygtigheden, og om indsatsen fra Aarhus Vand er tilstrækkelig. ”DNV skal berigtige, at vi gør  det, vi siger, og at vi udvikler os på den måde som vi siger. Det er vi nu  certificeret på, og det måler de på en gang om året fremover” udtaler Per Bach, Fagchef for procesledelse og ansvarlig for verdensmålsarbejdet i Aarhus Vand.  

Verdensmål i hele organisationen

Aarhus Vand skal i de kommende år leve op til de flotte intentioner og få ført verdensmålene ud i livet. Man skal have viden om og engagement i Verdensmålene på banen samtidig med, at de nye løsninger udvikles. For at nå i mål skal hele organisationen involveres.

For mål 6.1 – rent vand - hedder den lokale målsætning, at Aarhus Vand sikrer alle kunder adgang til sundt og sikkert drikkevand. Som led i certificeringen skal det måles i forhold til:

  • Ingen overskridelser af grænseværdier, der vil medføre kogeanbefaling
  • Ingen vandværker med fund af målbare pesticider
  • Aarhus Vand skal være blandt de 50 billigste vand- og spildevandsleverandører
  • Antal mikrobiologiske vandprøver offentliggøres

Delmål 6.3 har som globalt formål bl.a. at rense spildevand. Lokalt har Aarhus Vand følgende målsætninger:

  • Ingen overskridelser af de udledningskrav for renseanlæg og vandværker, der har betydning for vandmiljøet og livet i havet
  • Overløb for Viby og Aaby-området skal frem til 2025 reduceres fra 9-11 overløb pr. år til to overløb pr. år

Delmålene følges med konkrete handlinger, som fx bechmark for at sikre fair priser.

I forhold til partnerskabsmålet, mål 17, har Aarhus Vand sat mål op for indsatsen i partnerskaber med bl.a. teknologiudvikling. Desuden har selskabet opsat handlinger for at øge de globale aktiviteter, der understøtter Verdensmålene – fx udstationering, vidensdeling og projektdeltagelse i en række verdensdele.

SDGs in everything we do

Ud over de fire mål, som selskabet er certificeret i forhold til, arbejder Aarhus Vand også  målrettet med yderligere 9 mål.

”Vi har fokus på at gøre en forskel for alle verdensmålene, men vi prioriterer strategisk. Derfor er vi som det første vandselskab i verden blevet certificeret inden for FN’s verdensmål. Det tvinger os til at gøre det konkret og  målbart, hvor vi kan og vil bidrage med bæredygtighed,” forklarer Per Bach, som fortsætter: ”Vi vil gerne bidrage gennem globale partnerskaber. DNV holder os fast på, at vi skal kunne gøre det op: Hvordan, hvor meget og  hvor henne? Det er vigtig, for ellers bliver det alt for let bare at holde skåltaler.” 

Aarhus Vand vil også fremover øge bæredygtigheden. Det nye renseanlæg, Aarhus Rewater og selskabets nye domicil, vil fx løbende blive vurderet for, hvilke verdensmål de understøtter. Der vil blive stillet konkrete krav til  bæredygtige indkøb, vedligehold og lignende aktiviteter. ”Det har vi forpligtet os til over for omverdenen og certificeringsbureauet, og med de konkrete ambitioner for fire verdensmål kan vi fastholde ambitionen om: SDG in everything we do,” afslutter Per Bach.