Forsyningerne i Svendborg og Mariagerfjord har stillet inspirationsmateriale til rådighed vedr. forbrugervalget. Det drejer sig om pjecer og et banner til hjemmesiden. Herunder kan du åbne filerne.