Portræt Anders Bækgaard

VandCenter Syd uddeler hvert år sin Grundvandspris for at belønne dem, der gør en særlig indsats for grundvandet. I år gik prisen til Anders Bækgaard, som har en livslang karriere inden for grundvand, senest som kongrespræsident ved dette års IWA World Water Congress & Exhibition.

Anders Bækgaard har gennem hele sit professionelle liv, som tæller over 50 år, haft grundvand som sit hjertebarn, hvilket gør ham til en meget værdig modtager af prisen – en pris, som han for 15 år siden selv to initiativ til at stifte. Vi har stillet ham fire spørgsmål om det vigtige grundvand:

Hvordan kom du til at arbejde med grundvand?

Allerede under studiet til civilingeniør på DTU i begyndelsen af 1970erne besluttede jeg at kaste mig over jord og grundvand og gennemførte alle udbudte fag/kurser heri. Mit eksamensprojekt omhandlede to-fase strømninger i grundvandsmagasiner – varmt vand og koldt vand, som relaterede sig til den daværende energikrise.

Hvor skal vi sætte ind for at beskytte grundvandet i Danmark?

Efter min mening og erfaring er der kun en vej frem. Der skal etableres forureningsfrie oplande til de vigtigste grundvandsmagasiner i Danmark. Det vil sige, at vandforsyningerne skal have deklarationer på oplandene som beskytter mod anvendelse af pesticider og kemikalier. Metoden er enten skovrejsning, økologisk/biodynamisk landbrug eller naturparker. Før eller siden vil grundvandsmagasinerne så være gennemskyllet og grundvandet rent; men det kan jo tage fra under 50 til flere hundrede år. En væsentlig forudsætning er, at investering i rent grundvand bliver lige så naturlig og acceptabel som investeringer i rør, beholdere, pumper og mursten.

VandCenter Syds Grundvandspris

  • Stiftet i 2007 for at sætte fokus på grundvandsbeskyttelse.
  • Prisen på 50.000 kr. uddeles hvert år omkring 1. november.

Hvordan ser fremtiden ud for grundvand globalt?

Forudsætningerne for anvendelse af grundvand til drikkevand er meget forskellige verden over. Man ser flere steder, at grundvandet ”mines” dvs., at der ikke er stabilitet mellem grundvandsdannelsen og indvindingen. Andre steder ville grundvand være fortrinlig til at supplere, stabilisere og skabe en robust vandforsyning; men kulturelle forhold er ofte årsagen til at denne ressource ikke udnyttes. I det åbne land i udviklingslande er grundvand ofte den eneste mulighed for en sikker og hygiejnisk vandforsyning. Vi kender også til skarpt afgrænsede grundvandsmagasiner – fx i Nordafrika, hvor man velvidende udnytter en endelig ressource.

Svaret er alle steder, at grundvand har et stort potentiale; men forudsætter en integreret vandressourceplanlægning i relation til såvel kvalitet som kvantitet. Det hydrologiske kredsløb skal både forstås og respekteres.

Hvad betyder det for dig at modtage denne pris?

Jeg er meget beæret og glad for anerkendelsen - og stolt over at komme ind i det fornemme selskab med de tidligere års modtagere af prisen.