Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg
Foto Colourbox

Lovforslag, der skal forbyde erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fremsættes i dag i Folketinget.

Regeringens akutplan for drikkevandet skal til at tage sin endelige form. I sommer 2023 annoncerede Miljøministeriet, at man fremover vil påligge kommunerne at udstede sprøjteforbud ved drikkevandsboringer, hvis der er fare forurening. Ændringerne bliver nu del af en ny vandforsyningslov, der dags dato fremsættes i Folketinget og skal træde i kraft den 1. juli 2024.

Sprøjtestop i tilfælde det ikke var muligt at finde frivillig aftale

Med lovforslaget skal kommunerne fremover pålægge lodsejerne et sprøjtestop i BNBO, akkompagneret af et tilbud om kompensation, hvis der vel og mærke ikke er opnået en frivillig aftale med lodsejerne inden 1. januar 2025. Beskyttelsen af grundvandsressourcen skal herefter ikke længere kunne forsinkes ved at lodsejerne evt. klager til ankenævnet. Dermed vil arealerne fremover være sikret fra det øjeblik, påbuddet træder i kraft.

Vandselskaber kan klage over erstatningsstørrelser

Med lovforslaget vil vandselskaberne som noget nyt selv få mulighed for at klage over evt. erstatningsstørrelser, givet i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.

Forløb frem til ikrafttrædelse

I forlængelse af lovgivningen vil der komme to bekendtgørelser i ekstern høring ultimo februar/primo marts 2024 med en 4 ugers høringsfrist.

DANVA-sekretariatet har selvfølgelig bidraget til arbejdet med denne lovgivning og ser dette lovforslag som et vigtigt skridt i retning af at sikre renere drikkevand for fremtidige generationer.

Det er afgørende, at alle relevante parter – fra landbruget til vandsektoren – arbejder sammen om at finde bæredygtige løsninger, der kan sikre en bæredygtig landbrugsdrift med et større fokus på behovet for beskyttelse af grundvandet.