2024 03 05 Traktor I Mark Med Sprøjte COLOURBOX25996980
Foto: Colourbox

Vores drikkevand er udfordret af pesticider og kemikalier. Arrangementet har til sigte at højne kendskabet til nødvendigheden af at anlægge såkaldte grundvandsparker, som er større sammenhængende arealer, i områder, hvor grundvandet dannes. Eventet har form af en klassisk debat.

Grundvandsparker bidrager til at sikre rent drikkevand, beskytte vores grundvandsressourcer og fremme en sund økologisk balance.

Grundvandsparker er områder, hvor sprøjtegifte og andre forurenende stoffer er forbudt, hvilket beskytter vores drikkevandsressourcer mod forurening.

Tid og sted

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 14.00-14.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

Deltagere: Anders Panum Jensen, Miljødirektør Landbrug og fødevarer, Susan Münster, Direktør Danske Vandværker, Carl Emil Larsen, Direktør DANVA, Anne Paulin, Miljøordfører Socialdemokratiet

 

Denne beskyttelse er afgørende for at sikre, at fremtidige generationer også har adgang til rent drikkevand. DANVA opfordrer derfor til en udvidelse af grundvandsparkerne og implementering af strengere reguleringer for at forhindre forurening.

DANVA ser grundvandsparker som en investering i fremtiden. De hjælper med at forebygge dyre afværgeforanstaltninger og bidrager til en bæredygtig vandforsyning, der er modstandsdygtig over for klimaændringer.

Derfor er det afgørende, at vandselskaber, myndigheder og lokalsamfund samarbejder om at fremme og beskytte disse parker.

Vi opfordrer til en national strategi, der fremmer etableringen af grundvandsparker. Dette er en nødvendighed for at opretholde Danmarks høje standarder for vandkvalitet og miljøbeskyttelse.