Luftfoto Tilst (1)
Foto: Aarhus Vand

Hvordan sikrer vi, der er drikkevand nok til industri, landbrug og energi? Hvor skal vandet komme fra til PtX, og hvordan udnytter vi bedst muligt ressourcer i spildevand, udledning.

Power-to-X (PtX) teknologierne spiller en afgørende rolle i Danmarks grønne omstilling, og adgang til vandressourcer er en central faktor for succesfuld implementering af PtX-anlæg. DANVA understreger vigtigheden af at prioritere vandressourcer lige så højt som grøn strøm ved placeringen af PtX-anlæg.

Tid og sted

Torsdag 13. juni kl. 16.00-16.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

Deltagere: Tejs Laustsen Jensen, Direktør Brintbranchen, Lars Holmegaard, Direktør Klimatorium, Helle Katrine Andersen Sekretariatschef DANVA, Susan Münster Direktør Danske Vandværker, Rene Alcaraz Frederiksen, projektdirektør for Power-to-X European Energy. 

For at producere ultrarent vand, som kræves til elektrolyseanlæg, skal der anvendes store mængder råvand. Dette kan være forurenet grundvand, renset spildevand, vand fra afværgeboringer, havvand eller andre lokale kilder. Det er essentielt at identificere og udnytte de mest bæredygtige og tilgængelige vandkilder for at minimere miljøpåvirkningen og sikre forsyningssikkerheden.

DANVA opfordrer til en grundig vurdering af lokale vandressourcer ved planlægning af PtX-projekter og fraråder brug af drikkevandsressourcer til disse formål. Desuden skal håndteringen af rejektvand fra rensningsprocesserne overvejes nøje for at undgå yderligere miljøbelastning.

Det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem vandforsyningsselskaber, energisektoren og myndighederne for at finde bæredygtige løsninger. DANVA støtter brugen af alternative vandkilder som renset spildevand og forurenet grundvand, hvilket også harmonerer med den cirkulære økonomi.

Afslutningsvis understreger DANVA de udfordringer, som den økonomiske regulering af vandsektoren medfører, og opfordrer til en justering, der tillader vandselskaberne at være aktive spillere i udviklingen af PtX-projekter. Dette vil være et vigtigt skridt mod at sikre Danmarks førerposition inden for grøn teknologi og bæredygtig energi.