Illustration

Projektet ønsker at påvise, hvor detaljeret en kortlægning man kan opnå af den kemiske sammensætning af fosfor i spildevandsslam. Den viden er værdifuld at have inden en potentiel investering i en genindvindingsteknologi eller en ny slambehandlingsmetode.

Formålet med projektet var at undersøge muligheden og værdien af en detaljeret kortlægning af fosforsammensætningen i slammet fra seks udvalgte danske renseanlæg med henblik på at forstå, hvordan fosforsammensætningen ændres gennem anlægget, og hvordan forskellige processer påvirker denne. Desuden er information om en række genindvindingsteknologier af fosfor fra renseanlæg blevet indsamlet, med henblik på at få den nødvendige viden til at lave strategiske investeringer for fosforgenindvinding samt teknologiudvikling.

Læs rapport

Læs rapporten her.

Læs bilag 2: Chemical phosphorus (P) mapping in wastewater treatment plants (WWTPs) towards efficient P recovery her. 

Læs bilag 3: Fosforgenindvindingsteknologi katalog her.