Moto

Formålet med MOTO er at undersøge effekterne af afstrømning fra byens grønne områder på afløbssystemet.

Formålet med MOTO er at undersøge effekterne af afstrømning fra byens grønne områder
på afløbssystemet. MOTO skal give et indblik i de bagvedliggende hydrologiske processer,
således at vandsektoren fremadrettet bliver bedre til at modellere, varsle og
forstå konsekvenserne af denne type afstrømning. Dette sker igennem et omfattende
måleprogram, hvor sammenhængen mellem afstrømningen fra et grønt område og jordens
vandindhold undersøges. MOTO skal hermed bidrage til, at der kan udvikles nye
standarder for, hvordan vandsektoren kan medtage afstrømning fra grønne områder,
når afløbssystemer dimensioneres.

Læs rapport

Læs slutrapporten her.