SEKOVA Tegning

SEKOVA-projekt stiller skarpt på vandselskabernes kommunikation med kunderne set både fra vandselskabernes og kundernes perspektiv.

Projektets hovedkonklusioner er:

  • Både selskabsanalysen og kundeanalysen peger på en SMS-løsning.
  • SMS foreslås som omdrejningspunkt for kommunikation og skal understøtte andre former for kommunikation, herunder telefon, vejmøder, åben skurvogn, workshops mv.
  • Projektgruppen mener ikke, at SMS skal erstatte al kommunikation, hvorfor f.eks. fysisk tilstedeværelse fortsat er en væsentlig kommunikationskanal for vandselskaberne.
  • Projektgruppen har udarbejdet en funktionsbeskrivelse af, hvordan en SMS-løsning kan se ud.
  • Det anbefales, at DANVA undersøger, hvordan vandselskaberne bedre rekrutterer kunder til at tilmelde sig en løsning.

Læs rapport.

Download slutrapport her.

Download projektrapport her.