Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

DANVA står bag udarbejdelsen af branchens egne standarder for registrering af vand- og afløbssystemer. Med standarderne opnår selskaberne bl.a. ensartet datagrundlag, fælles begrebsopfattelse, ensartet krav til applikationshusene (softwareleverandører) samt lettere dataudveksling med leverandørerne.

De første versioner af Danvand og Dandas blev skabt for mere end 15 år siden og er løbende blevet udviklet i fællesskab mellem forsyninger, applikationshuse og rådgivere. Dette sikrer, at branchens egne datamodellers udvikling baseres på forsyningernes behov. Financieringen for den løbende udvikling baseres på årlig licensbetaling for anvendelse af modellerne.

DANVAs datamodeller Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 har gennemgået en gennemgribende opdatering med fokus på at understøtte selskabernes primære forretningsprocesser. De er baseret på en fælles kernemodel med henblik på at forenkle den daglige anvendelse og forståelse af modellerne. Danvand 2.1.2 og Dandas 3.1.2 er opbygget med moduler, der kan til og fra vælges efter selskabernes behov, hvilket herudover sikrer et lettere, billigere og mere målrettet opdateringsforløb.

Til modellerne udarbejdes der løbende registreringsvejledninger initieret af selskabernes input og behov for at sikre en ensrettet anvendelse og forståelse af modellerne.