TV- og brøndrapport 3.1.1's integration med Dandas 3.1.2, ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1
DANVA frigav den 13. aug. 2021 modulet TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1 som en fejlretning og lettere udbygning af TV-inspektion og brøndrapport 3.1. For yderligere information henvises til dette site, der indeholder en oversigt over de forskellige versioner af modulet

TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1 integrerer med Dandas 3.1.2
Formålet med modulet TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1 er at kunne registrere tv- og brøndrapporter med relation til ledninger og knuder i Dandas 3.1.2.

TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1 består af
- En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DANVA-Reolen.
- Et udvekslingsformat (XML) til brug for udveksling af TV-inspektioner og brøndrapporter registreret jf. Fotomanual 2021. Udvekslingsformatet understøtter ligeledes eksport af rapporter skabt jf. tidligere versioner af Fotomanualen.

Indmelding af udviklingsønsker og fejl
Hvis du har input (udviklingsønsker, uhensigtsmæssigheder og fejl) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link.

DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse
DANVA stiller krav til applikationshusene om at alle de indeholdte begreber m.m. i modulet skal kunne udveksles jf. DANVAs udvekslingsformat. DANVA stiller ingen krav til applikationshusene om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal implementere/understøtte modulet. Yderligere information vedr. DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse af DANVAs datamodeller her