COLOURBOX26645871.jpg

DANVA har på foranledning af Datamodelgruppen for de tre datamodeller DANDAS, DANVAND og D&V besluttet at datamodellen for D&V 1.1.1 ikke skal videreudvikles.

Det var oprindeligt DANVAs intention at D&V 1.1.1 skulle opdateres til D&V 2.0 og integrere til vores nye datamodeller, henholdsvis Dandas 3.0 og Danvand 2.0.

Markedet for drifts og vedligeholdelsessystemer har dog i de seneste år udviklet sig, således at der i dag er en række forskellige udbydere, der tilbyder løsninger på drift og vedligehold. Det vil være vanskeligt at finde grobund for en opgradering/anvendelse af D&V modellen i markedet, idet vi er meget sent ude. Vi har kun to applikationshuse nemlig Niras og Orbicon informatik, der udbyder løsninger på D&V modellen. Niras og Orbicon informatik oplyser samstemmende at de ikke længere ser nogen værdi i at påbegynde en opdatering af D&V modellen og at de ikke ønsker at basere deres fremtidige udvikling af drifts- og vedligeholdelsessystemer på DANVAs D&V model.

Aalborg Kloak og Aarhus Vand der begge er medlem af Datamodelgruppen og som anvender DANVAs D&V model følger trop og oplyser at de ikke ønsker at deltage i arbejdet med yderligere udvikling af D&V modellen.

DANVA har derfor besluttet at D&V modellen ikke skal videreudvikles. DANVA indstiller derfor opkrævningen af D&V licensen gældende fra 1. jan. 2017.

DANVA vil understøtte D&V modellen på vores hjemmeside til og med 2018.

Vil du vide mere?

For spørgsmål og kommentarer til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte Lars Gadegaard.