55 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Henstand med betaling af tilslutningsbidrag

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

2013.02.14_Kolding højesteretsdom_supplerende tilslutningsbidrag_erhverv til bolig.pdf