Dandas bliver løbende opdateret på baggrund af de erfaringer vi får med implementering af datamodellen og de behov, der opstår i afløbsbranchen. DANVA vurderer sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet hvornår det giver værdi at påbegynde en modelrevision.

Versionsoversigt

Arbejdet har givet anledning til følgende versioner af Dandas og Danvand med tilhørende moduler.Ved klik på versionsoversigten loader den i et selvstændigt vindue.

Version 3.1.2 , baseret på Fælles kernemodel 2.1.2
Frigivet 13. aug. 2021.
Patch (fejlretning) af Dandas 3.1 samt understøttelse af Fælles kernemodel 2.1.2.
Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen og udvekslingsformatet, eksempelvis:
- Opdateret til at understøtte Fælles kernemodel 2.1.2
- Linie.Løbenr er gjort obligatorisk
- Inkonsekvente navngivninger mellem koder og kodefelter er rettet.
- Dubletter i standardværdier fjernet, manglende GUID indbygget.
- Materialer og materialegrupper er ensrettet Fælles kernemodel 2.1.2 og Dandas 2.1.2.
- Migreringsdokumentation opdateret.

Version 3.1, baseret på Fælles kernemodel 2.1.1
Frigivet 29. januar 2021.
Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen og udvekslingsformatet, eksempelvis:
- Suppleret med begreberne Nedløbsrist, Nedløbsristtype, Dækseltype, Brøndtype, Samlekonstruktiontype.
- Suppleret med LedningLedningReference, Udledningsreference og Konstruktionsreference.
- Oplandsbegrebet er udgået.
- Geometriattributten fjernet på Brøndopland.
- Relationer og standardværdier justeret for Materiale og Materialegruppe.
- Suppleret med snitflader fra Dandas 3.1 til LER 2.0.

Version 3.0, baseret på Fælles kernemodel 2.0
Frigivet december 2016.

Implementeringen af Dandas 3.0 med tilhørende moduler blev påbegyndt i i 2013, hvor DANVA iværksatte opdateringen af Danvand 1.1 til Danvand 2.0 og Dandas 2.6 til Dandas 3.0. Opdateringen, der var forankret i DANVAs Modelstyregruppe, blev gennemført i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. DANVA frigav den 6. dec. 2016 Dandas 3.0 med tilhørende moduler.

Formål
- Justere Danvand og Dandas modellerne til at understøtte vandselskabernes kritiske forretningsprocesser/arbejdsgange.
- Integrere Danvand og Dandas i en fælles kernemodel, idet en række begreber og principper bør og kan opfattes ens.
- Rydde op og fjerne redundans i Danvand og Dandas. Data bør kun registreres et sted.
- Indføre moduler med henblik på at sikre smidige opgraderinger og indføre muligheden for at vandselskaberne kan shoppe moduler blandt applikationshusene.
- Udbyde Danvand og Dandas på logisk niveau, d.v.s. at applikationshusene selv definerer hvorledes de vælger at implementere modellen. DANVA stiller dog krav til hvilke dele af datamodellerne som applikationshusene skal understøtte.

Version 2.6.0 (understøttelse af Fotomanual 2015)
Frigivet august 2014.
Dandas 2.6.0 frigives alene med henblik på at understøtte den nye Fotomanual 2015. For yderligere information tryk her

Version 2.5.2
Frigivet januar 2012.
Indeholder rettelser i udvekslingsformatet.
September 2011: Bl.a. en række ændringer i udvekslingsformatet. XSD namespace er ændret. 

Version 2.4.6
Frigivet november 2010.
Opdateringer og tilføjelser af en række felter og tabeller. Overflødige felter er fjernet. Opdatering af XML-skemaer.

Version 2.3.1
Frigivet januar 2008.
Diverse forbedringer og rettelser. Visse bindinger i udvekslingsformatet er lempet, herunder er tvungen rækkefølge i data fjernet.

Version 2.2.1
Frigivet november 2006.
Diverse forbedringer er udført. Endvidere er tabeller, der vedrører drift og vedligeholdelse blevet fjernet. Datamodellen for drift- og vedligeholdelse skal fremover distribueres som en overbygning til DANDAS.

Version 2.1
Frigivet oktober 2005.
Diverse forbedringer.

Version 2.0
Frigivet sommeren 2005.
Diverse forbedringer og Indarbejdelse af resultatet af projektet ”Behandling af henvendelser samt drift & vedligeholdelse”, august 2005.

Version 1.2
Frigivet maj 2005.
Diverse forbedringer og implementering af ”Fotomanualen, Rapporteringsskema for brønde, 2005”.

Version 1.1
Frigivet medio januar 2005.
Diverse fejlrettelser og implementering af ”Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, 2004”.