DANVAs Registreringsvejledningsgruppe forestår udarbejdelse af registreringsvejledninger for DANVAs datamodeller.

Formålet med gruppens arbejde er at højne registreringsstandarden og ensartetheden hos de forsyninger, der anvender DANVAs datamodeller.

Et vigtigt delmål er at undgå forskellig anvendelse af datamodellerne- såvel i forsyning A og forsyning B som fra medarbejder A til medarbejder B

Registreringsvejledningsgruppen er bemandet således:

Kåre Christensen Syddjurs Spildevand
Trine Schultz Silkeborg Forsyning
Mette Gam Pedersen Silkeborg Forsyning
Lisbet Mærsk-Møller DIN Forsyning
Agnethe Kristensen Herning Vand
Lene Bæktoft Hockerup Hedensted Spildevand
Shakawan Amin Favrskov Forsyning
Morten Anders Rasmussen NOVAFOS
Jacob K. Jørgensen Envidan
Camilla L. Nygaard HLM
Hanne Ribergaard Hexagon
Jesper Damgaard Iversen Volue
Claus Rasmussen WSP
Lars Gadegaard (Tovholder) DANVA

 

Er du interesseret i at deltage i Registreringsvejledningsgruppens arbejde er du meget velkommen til at kontakte Lars Gadegaard.