DANVA gennemfører i perioden 26. april 2021 til 13. august 2021 en fejlretning/patch af DANVAs nye datamodeller.

Formålet er at fejlrette udestående fejl på samtlige modeller og moduler. Herudover opdaterer vi Fælles kernemodel 2.1 med udeståender fra Dandas 3.1 modelopdateringen, der blev afsluttet den 29. jan 2021.

Der er deadline for indmelding af fejl den 25. april 2021. For indmelding af fejl henvises til dette site

Resultat
Patchen resulterer i følgende datamodeller:

  • Fælles kernemodel 2.1.2
  • Dandas 3.1.2
  • Danvand 2.1.2
  • Brudregistrering 1.1.1
  • KFF 1.1.1,
  • TV-inspektion og brøndrapport 3.1.1

De opdaterede datamodeller vil blive frigivet på DANVAs Onedrive, hvortil de refereres fra DDV-Reolen.

Tidsplan
Patchforløbet påbegyndes den 26. april 2021 og forventes afsluttet den 13. august 2021

Involvering/høring
Patchen foretages med udgangspunkt i fejl m.m. registreret i DANVAs fejlregistreringsystem iTop. Oplæg til reviderede datamodeller vil blive sendt i høring i DANVAs reviewgrupper, henholdsvis Vand- og spildevandsfaglig reviewgruppe og Teknisk Modelgruppe.

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard såfremt du ønsker at deltage i høringsarbejdet eller har spørgsmål til patchforløbet.